AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Οδοντιάτρου

A&G Themistocleous Dental Centre: Ζητείται Βοηθός Οδοντιάτρου – Λάρνακα

Γενικά καθήκοντα & ευθύνες:

 • Προετοιμασία των μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών για την εκτέλεση οδοντιατρικών εργασιών
 • Προετοιμασία ασθενών
 • Εξασφάλιση όρων υγιεινής και ατομικής προστασίας
 • Βοήθεια προς τον οδοντίατρο κατά την διάρκεια της οδοντιατρικής εξέτασης
 • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης ακτινογραφιών
 • Έλεγχος διακίνησης αναλώσιμων υλικών
 • Επικοινωνία με ασθενείς
 • Ενημέρωση της κάρτας ασθενούς

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Καλός χειρισμός Η/Υ

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αποστολή βιογραφικών στο contact@ThemistocleousDental.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” για πληροφορίες στο τηλ.99518153.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA