AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γραφειακή Θέση Εργασίας (part-time)

American Medical Center/ American Heart Institute: Administration (Part-time) – Λευκωσία

American Medical Center/ American Heart Institute is looking to hire people for the following position:

ADMINISTRATION (PART-TIME)

Skills and Qualifications:

 • Knowledge of Microsoft Office programs, willingness to learn new Microsoft based software
 • Fluency of Greek and English language.
 • Customer service orientation.
 • Excellent Communication Skills.
 • Good problem solving skills, ability to prioritize multiple tasks.

Duties will include:

 • Ability to work afternoons
 • Answering, screening and forwarding incoming phone calls.
 • Greeting and guiding visitors and staff in the hospital.
 • Performs other duties as assigned.

The successful candidate should be able to work under time pressure in a busy and fast-paced environment, to react quickly and immediately respond to emergencies. He or she should have good communication skills, be able to handle multiple tasks, deal with an environment of changing priorities and should be comfortable working in a clinical environment.

Please apply by submitting your CV at the electronic address HR@amc.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Application submission deadline:  Monday 17th October 2019

 _________________________________________________________

Το American Medical Center/ American Heart Institute αναζητά να προσλάβει άτομο για την ακόλουθη θέση:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ικανότητες και προσόντα:

 • Γνώση προγραμμάτων Microsoft Office, πρόθυμος/η να μάθει καινούρια Microsoft προγράμματα.
 • Απαραίτητη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα προτεραιότητας πολλαπλών καθηκόντων.

Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν:

 • Δυνατότητα απογευματινής εργασίας.
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσον τηλεφώνου.
 • Καλωσόρισμα και καθοδήγηση επισκεπτών και προσωπικού στους χώρους της κλινικής.
 • Εκτελεί άλλα καθήκοντα όπως αυτά έχουν ανατεθεί.

Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται υπό πίεση χρόνου σε ένα πολυάσχολο και γρήγορο περιβάλλον, να αντιδρά γρήγορα και να ανταποκρίνεται άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται πολλαπλά καθήκοντα και να ασχολείται με ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων προτεραιοτήτων. Αυτός ή αυτή θα πρέπει να έχει καλές δεξιότητες επικοινωνίας και να εργάζεται με άνεση σε ένα κλινικό περιβάλλον.

Υποβάλετε αίτηση στέλνοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR@amc.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  17 Οκτωβρίου 2019

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA