AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αποθηκάριος / Διανομή

Lubrichem Trading Ltd: Ζητείται Αποθηκάριος / Διανομή – Λευκωσία

Καθήκοντα

  • Εργασίες εντός της αποθήκης
  • Μετακίνηση, έλεγχος αρχείων και κιβωτίων
  • Προετοιμασία αρχείων και κιβωτίων
  • Εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας εταιρείας

Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Λευκό ποινικό μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.christou.lubrichem@hotmail.com  , με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” αναγράφοντας τη θέση την οποία ενδιαφέρονται.  

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους που θα προχωρήσουν σε συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισής.  

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA