AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης / Διανομέας

E.Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης / Διανομέας – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά έκτακτο Λειτουργό αποθήκης /διανομέα για την περίοδο Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Διαχείριση και προετοιμασία παραγγελιών
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Καθαριότητα και συγύρισμα της αποθήκης
 • Διανομή εμπορευμάτων
 • Άρτια επαγγελματική συμπεριφορά προς τους πελάτες
 • Σωστή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων και τοποθέτηση αυτών σε προκαθορισμένο χώρο
 • Διασφάλισης σωστής διαχείρισης των προϊόντων στη μεταφορά τους
 • Σωστή και προσεκτική οδήγηση εφαρμόζοντας κατά γράμμα των κώδικα οδικής κυκλοφορίας
 • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας ( ωράριο – στολή )

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Άδεια οδήγησης – επαγγελματική άδεια φορτηγού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία σε διανομή θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685

Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA