AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Συσκευαστές Παραγγελιών

Kedifap Ltd: Ζητούνται Συσκευαστές Παραγγελιών – Πάφος

Κύρια Καθήκοντα / Ευθύνες:

 • Προετοιμασία παραγγελιών σύμφωνα με τις εκάστοτε διαδικασίες με την χρήση των εκάστοτε μηχανογραφικών λύσεων.
 • Έλεγχος Προετοιμασμένων Παραγγελιών.
 • Αναπλήρωση αποθέματος (στα ράφια).
 • Περιοδικές απογραφές.
 • Καθαριότητα Χώρου.
 • Τήρηση του ωραρίου εργασίας.
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Προσήλωση στην εξυπηρέτηση και στην λεπτομέρεια.
 • Υψηλός βαθμός συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Ταχύτητα και Ποιότητα.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι επαρχίας Πάφου.

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη. Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 08/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA