AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Alterlife Fitness Excellence: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Καθήκοντα υποδοχής, όπως καλωσόρισμα των επισκεπτών και ξενάγησή τους στο χώρο.
 • Προετοιμασία διάφορων reports
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Διαχείριση emails
Προσόντα:
 • Πτυχίο δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού φορέα
 • Προαιρετική προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού H/Y και προγραμμάτων (Ms Office)
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Email: hr@alterlife.gr  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA