AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Αμμοχώστου: Ζητείται Γραφέας

Δήμος Αμμοχώστου: Ζητείται Γραφέας – Λεμεσός

Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός Γραφέως για απασχόληση στα Γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό, συνολικής διάρκειας 6 μηνών χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ικανότητα σύνταξης κειμένων, πρακτικών συνεδριάσεων, ανακοινώσεων δελτίων τύπου και σημειωμάτων.
  • Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, word, excel, outlook και Internet Explorer.
  • Το Δίπλωμα Λογιστικής επιπέδου Higher θεωρείται ως επιπλέον προσόν.
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα Γραφέως όπως αυτά περιγράφονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Θα παρέχεται μισθός της κλίμακας Α2 σύμφωνα με τα ισχύοντα σε άλλους Δήμους.

Οι αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: p.r.famagusta@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” το αργότερο μέχρι 12 Οκτωβρίου 2019.

Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από αρμόδια επιτροπή του Δήμου Αμμοχώστου.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA