AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούμε άτομα άμεσα διαθέσιμα

Ζητούμε άτομα άμεσα διαθέσιμα – Λάρνακα

Είμαστε η εταιρεία με τα περισσότερα βραβεία στο customer service και sales and Marketing.

Είμαστε στον χώρο μόνο 9 μήνες και ήδη έχουμε αναδειχθεί από τις καλύτερες εταιρείες παγκυπρίως στον τομέα μας.

Απαρτιζόμαστε από άτομα φιλόδοξα, που θέλουν να πάρουν την καριέρα στα χέρια τους, από άτομα με θετική διάθεση και όρεξη για μάθηση και καθημερινή βελτίωση.

Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ξεχωρίσουμε, να κάνουμε κάτι το διαφορετικό από τα συνηθισμένα!

Λόγω των προαγωγών που δώσαμε σε αυτό το διάστημα, και λόγω του στόχου μας για δημιουργία δεύτερου γραφείου, αναζητούμε άτομα να αναπτύξουμε την ομάδα μας.

Τα άτομα αυτά θα επιλεγούν για τα Sales and Marketing τμήματα κατόπιν αξιολόγησης του βιογραφικού και συνέντευξης με τους αρμόδιους του κάθε τμήματος.

Ζητούμε άτομα άμεσα διαθέσιμα για ξεκίνημα, να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, (γνώση αγγλικών εκτιμάται θετικά). Εμπειρία σε πωλήσεις ή Marketing δεν είναι απαραίτητη.

Προσφέρουμε όλη την εκπαίδευση/καθοδήγηση που χρειάζεται κάθε άτομο ξεχωριστά, μέσα σε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εξέλιξης. Επίσης, κατόπιν κριτηρίων, προσφέρουμε πιστοποιητικά κατάρτισης, αναγνωρισμένα σε 29 χώρες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: op.lar.humanres@gmail.com

(AD-F-7)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA