AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Aristo Developers: Ζητείται Γραμματέας – Πάφος

Η ARISTO Developers, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς ανάπτυξης γης στην Κύπρο, στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Άριστη Γνώση και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές ή άλλο συναφή κλάδο ή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

  • Διαχείριση και Παρακολούθηση αρχείου Τεχνικού τμήματος
  • Προετοιμασία αιτήσεων και επιστολών προς τμήματα Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλων συναφών Τμημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλ. Διεύθυνση: hr@aristodevelopers.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA