ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΟΙΖΟΥ: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Παραλίμνι 

Ζητείται βοηθός λογιστηρίου με βασικές γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων και γνώση Η/Υ. Αναγκαία η γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Email Address: despo2504@hotmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”