AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ταμίες

Steasa Fruit Market Ltd: Ζητούνται Ταμίες – Λευκωσία

HIRING NOW – IMMEDIATE RECRUITMENT & TRAINING

STEASA FRUIT MARKET LTD (located inside ATHIENITIS Supermarket), is seeking to recruit staff for their new store at NICOSIA MALL (Lakatamia) and Athienitis Supermarket (Pallouriotissa) for the following positions:

 • Grocery Cashiers

REQUIREMENTS

 • Excellent knowledge of Greek language
 • Excellent communication skills
 • Teamwork and Collaboration
 • Professionalism and Customer service
 • Flexible in terms of working hours
 • Knowledge of english language will be an advantage

All interested candidates should forward their CVs to: steasa.fruitmarket@gmail.com and store name you are interested to work or contact us at:

 – 99764088 NICOSIA MALL (Lakatamia) 

– 99544908 Athienitis Supermarket (Pallouriotissa

(Mon-Fri: 10:00-19:00)

—————————————————-

HIRING NOW-ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η Εταιρεία STEASA FRUIT MARKET LTD (που βρίσκεται στο εσωτερικό της Υπεραγοράς Αθηαινίτη) , ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό στην Λευκωσία και στα δύο της καταστήματα , NICOSIA MALL (Λακατάμια)  και Υπεραγορά Αθηαινίτη (Παλλουριώτισσα) για τις ακόλουθες θέσεις:

 • Ταμίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και Συνεργασία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και Eξυπηρέτηση πελατών
 • Ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: steasa.fruitmarket@gmail.com αναγράφοντας το κατάστημα στο οποίο ενδιαφέρονται να εργαστούν ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο:

99764088 Για NICOSIA MALL (Λακατάμια)  

– 99544908 Για Υπεραγορά Αθηαινίτη (Παλλουριώτισσα) 

(Δευ-Παρ :10: 00-19: 00)