AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Στατιστική Υπηρεσία: Θέσεις για έκτακτη απασχόληση 

Στατιστική Υπηρεσία: Θέσεις για έκτακτη απασχόληση 

1.  Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α1)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5229, ημερ. 27/9/2019, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν εντός του 2020 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α1).

Προθεσμία: 14/10/2019

Περισσότερα εδώ

2.  Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α8)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5229, ημερ. 27/9/2019, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν εντός του 2020 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α8).

Προθεσμία: 14/10/2019

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA