AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Ελεγκτής (με ή χωρίς πείρα)

K.P. Masterchart Ltd: Ζητείται Λογιστής/ Ελεγκτής (με ή χωρίς πείρα) – Λεμεσός

Το ελεγκτικό γραφείο K.P.Masterchart Ltd ζητά να προσλάβει λογιστή/ελεγκτή για πλήρη απασχόληση στην Λεμεσό, με ή χωρίς λογιστική/ελεγκτική εμπειρία (θα εκπαιδευτεί κατάλληλα). Εμπειρία στην καταχώρηση λογιστικών εγγραφών ή τον έλεγχο, ή το ηλεκτρονικό πρόγραμμα Case ware, είναι υποβοηθητική αλλά όχι αναγκαία.

Καθήκοντα και ευθύνες (μετά τηνεκπαίδευση):

 • Να αντιλαμβάνεται την έννοια του λογιστικού ισοζυγίου ως βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων.
 • Να προχωρεί στην ετοιμασία ελεγκτικού φακέλου (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, διενέργεια και καταγραφή ελεγκτικών τεστ, οργάνωση των φακέλων ελέγχου) και  επαφή με πελάτες του γραφείου για εξασφάλιση στοιχείων ή άλλων πληροφοριών.
 • Να ετοιμάζει φορολογικούς υπολογισμούς για μικρομεσαίους πελάτες και να τους ενσωματώνει στους λογαριασμούς.
 • Να χειρίζεται το ηλεκτρονικό πρόγραμμα Case ware και να είναι καλός χρήστης  προγραμμάτων Microsoft Excel/word

Προσόντα & Ικανότητες:

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου οικονομικών / λογιστικής / χρηματοοικονομικής.
 • Κάτοχος διπλώματος accounting Higher ή intermediate καθώς επίσης και η παρακολούθησης μαθημάτων ACCA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση του λογιστικού προγράμματοςCase ware ή οποιαδήποτε γνώση λογιστικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση προγραμμάτωνMicrosoft  Excel/word
 • Δυναμικότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και υπευθυνότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αντίληψη

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση εργοδότησης.   Ο μισθός θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Αιτήσεις 

Ενδιαφερόμενοι (με πείρα ή χωρίς), καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση    info@kpmasterchart.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας
εμπιστευτικότητας. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA