AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Λήξη Θέσης 29/9/2019 – Προκήρυξη 3 κενών θέσεων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Λήξη Θέσης 29/9/2019 – Προκήρυξη 3 κενών θέσεων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων – Λευκωσία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
  5. Λευκό Ποινικό Μητρώο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

  1. Δελεαστικό πακέτο αμοιβών
  2. Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης
  3. Ευχάριστο περιβάλλον
  4. Ευελιξία ωραρίων για το τμήμα της φοιτητικής κατάρτισης
  5. Πλήρες ωράριο για το τμήμα Καριέρας του Οργανισμού μας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, 13:00 μμ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού μας hr.newposition2019@gmail.com με τίτλο θέσης HRPOSITION1

(AD-P-138)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA