AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις:

  • Θέση Λειτουργού Διοίκησης (Θέματα Προσφορών, Αγορών και Προμηθειών) 

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερα εδώ

  • Θέση Λειτουργού Διοίκησης (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού)

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερα εδώ

  •  Θέση Κλινικού Ψυχολόγου

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερα εδώ

  • Θέση  Γραμματέα Ιατρού

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερα εδώ

  • Θέση του Διευθυντή Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Περισσότερα εδώ

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.