AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Iceline (Cyprus) Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Εταιρεία ICELINE (CYPRUS) LTD  με έδρα την Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο  για την θέση Γραμματέας.

Κύρια καθήκοντα

  • Λειτουργία του Γραφείου Διοίκησης
  • Εκτέλεση καθηκόντων βοηθού προς τον Γενικό Διευθυντή

Προσόντα

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολών με εκπαίδευση σε Γραμματειακές σπουδές ή στον κλάδο διοίκησης επιχειρήσεων ή σε άλλο σχετικό θέμα.
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επικοινωνία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Iceline@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες : τηλ  : 22720404, κον Νικόλα

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA