AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Γραφείου

Coffee Care Ltd: Ζητείται Βοηθός Γραφείου – Λευκωσία

ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες,
 • Λήψη, καταγραφή και διεκπεραίωση παραγγελιών.
 • Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ικανότητα εκμάθησης νέων μεθόδων και λειτουργιών
 • Απόφοιτος τουλάχιστον επιπέδου Λυκείου.
 • Σχετικό Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή χρήση EXCEL, WORD, M/S Office και E-MAIL.
 • Να έχει οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας με όλα τα τμήματα της εταιρείας.
 • Ικανότητα να λειτουργεί σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον
 • Οργάνωση και διαχείριση γραφείου
 • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email a.roussou@coffeecare.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA