AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος

Bionic Electronics H.T. Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος – Λευκωσία

Καθήκοντα:

  • Παραλαβή προϊόντων από προμηθευτές
  • Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
  • Τακτοποίηση προϊόντων στην αποθήκη.
  • Τροφοδοσία καταστημάτων από κεντρική αποθήκη
  • Βοηθητικές εργασίες

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Γνώσεις στα προϊόντα Τεχνολογίας.
  • Καλή γνώση στη ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  • Άτομο που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
  • Άτομο θετικό και Επικοινωνιακό.
  • Προηγούμενη πείρα στο λογισμικό SAP θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές και Ωφελήματα:

Η εταιρία προσφέρει εξαιρετικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων καθώς και άλλα ωφελήματα.

Αιτήσεις και βιογραφικά να αποσταλούν στο  hr@bionic.com.cy  μέχρι 6/10/2019.

Με θέμα «Βοηθός Αποθηκάριος Λευκωσία – ANERGOSJOBS.COM»

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Διομήδους 3, Ταχ. Θυρίδα 23420, 1683 Λευκωσία

Τ: 7777 2060, Φ: 22490565