AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός σε ξένη πρεσβεία

Ζητείται Οδηγός σε ξένη πρεσβεία – Λευκωσία

Ξένη Διπλωματική Αποστολή στην Κύπρο προκηρύσσει μία θέση εργασίας με καθήκοντα Οδηγού. 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Μόνιμος Κάτοικος Κύπρου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης
 • Γνώσεις Μηχανολογίας Αυτοκινήτων και ικανότητα για μικρές επιδιορθώσεις θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
 • Σχετική προϋπηρεσία επίσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Διαθεσιμότητα για εργασία απογευματινές και βραδινές ώρες ή/και κάποια Σαββατοκύριακα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως διαβατήριο/ ταυτότητα, άδεια παραμονής/εργασίας και όσα αναφέρονται παραπάνω, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ad.palembassy@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Foreign Diplomatic Mission in the Republic of Cyprus is looking for a Driver.

Qualifications:

 • Clear Criminal Record
 • Permanent Residence in the Republic of Cyprus
 • Certificate of Secondary Education
 • Good knowledge of Greek and English Language
 • Driving License
 • Mechanic Skills and ability to help in minor repairs will be an advantage
 • Previous Experience in the field will also be an advantage
 • Available to work in the afternoons/ evenings or/and at the weekends

Interested candidates can send their CV accompanied with all the necessary supporting documents, such as passport / ID, residence / work permit and all the documents mentioned above, electronically at ad.palembassy@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA