AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας για αντικατάσταση άδειας μητρότητας

Ζητείται Γραμματέας για αντικατάσταση άδειας μητρότητας – Λευκωσία

Δικηγορικό Γραφείο στην Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Γραμματέα για περίοδο ίση με την απουσία ατόμου από την εταιρεία ένεκα άδειας μητρότητας (πέριξ 18-22 εβδομάδων).

Κύρια Καθήκοντα

Το άτομο θα είναι υπεύθυνος για τα κάτωθι:

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Τήρηση / Οργάνωση ημερολογίου γραφείου
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες
 • Καταχωρήσεις στο Δικαστήριο και άλλες Δημόσιες Αρχές

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών / Διοίκησης Γραφείου / Paralegal(δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη)
 • Πτυχίο ή δίπλωμα λογιστικής θεωρείται πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Πείρα στα τα ανωτέρω καθήκοντα
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MicrosoftOffice, Outlook
 • Γνώση του προγράμματοςZygosως και λογιστικού προγράμματος θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Πείρα σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα και την Συνοδευτική Επιστολήτους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careersincyprus@outlook.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.  Η δικηγορική εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA