AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ): Θέση Εργασίας

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ): Θέση Εργασίας – Λευκωσία

H Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) δέχεται αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ (η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091,  29.288,  30.485,  31.682,  32.879,  34.076,  35.273,  36.470,  37.667, Α10: 34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Περισσότερα εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος τηλ. 22-871333. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, ή μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά με σαρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών, όχι αργότερα από τις 11/10/2019 και ώρα 12.30μμ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων εργοδότη (ή από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για χρόνια υπηρεσίας εκεί όπου απαιτείται πείρα. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA