AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ζητείται Γραφέας

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Ζητείται Γραφέας – Λευκωσία

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση για τη θέση Γραφέα στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων.  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προσωπικού της Ι.Α.Κ. savvas@iak.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

 • Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 • Βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα, για να είναι αποδεκτό, πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών τίτλων.
 • Συστατική επιστολή. Η συστατική επιστολή μπορεί να προσκομιστεί μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Προσωπικού της ΙΑΚ (Τηλ: 22554682), στην ηλεκτρονική διεύθυνση savvas@iak.org.cy και στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου www.churchofcyprus.org.cy

ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα που αφορούν τήρηση αρχείων, ευρετηρίων και άλλων μητρώων καθώς και ετοιμασία και δακτυλογράφηση επιστολών, φωτοτυπίες, τηλεφωνήματα κλπ
 • Υπεύθυνος/η για τη παραλαβή και την καταχώρηση της αλληλογραφίας του Τμήματος
 • Υπεύθυνος/η για την τήρηση και ενημέρωση του κτηματικού αρχείου
 • Υπεύθυνος/η για την τήρηση και ενημέρωση του αρχείου ενοικιαστηρίων εγγράφων και του αρχείου ενοικιαστών
 • Υπεύθυνος/η για την αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Ετοιμάζει τα ενοικιαστήρια έγγραφα
 • Υπεύθυνος/η για την ετοιμασία εγγράφων και διεκπεραίωση διαδικασιών με Αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα που σχετίζονται με το Τμήμα. (Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα Φορολογίας)
 • Ελέγχει και ετοιμάζει τις καταστάσεις για τα δημοτικά και τα αποχετευτικά τέλη
 • Βοηθά στην εκτέλεση εργασιών του επικεφαλής του Τμήματος:
  • Υπεύθυνος/η για την οργάνωση, τον συντονισμό και την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος του επικεφαλής του Τμήματος
  • Χειρίζεται τα τηλεφωνήματα του επικεφαλής του Τμήματος και τον ενημερώνει σε ημερήσια βάση
  • Υποδέχεται τους φιλοξενούμενους για τις διάφορες συναντήσεις του επικεφαλής του Τμήματος
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον επικεφαλής του Τμήματος
 • Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και με την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν/ή να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση, στον τομέα Ακινήτων
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση των εφαρμογών του Microsoft Office.
 • Ικανότητα στην ομαδική εργασία.
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο σχετικό με τον τομέα Ακινήτων καθώς επίσης γνώση Λογιστικής θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Άδεια Οδηγού

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Μισθός €1250 (Σχέδιο Υπηρεσίας, βάση μισθολογικών κυβερνητικών κλιμάκων Α2-Α5-Α7. Υπάλληλοι οι οποίοι ανελίσσονται από τη μισθοδοτική κλίμακα Α2 στην Α5 και από την Α5 στην Α7 θα εκτελούν επιπρόσθετα καθήκοντα, πέραν αυτών που καταγράφονται πιο κάτω)
 • Ταμείο Προνοίας

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πενθήμερη εργασία, Δευτέρα – Παρασκευή και συνεχόμενο ωράριο 7:30 πμ – 2:00 μμ

 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA