AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Επιλέγουμε 3 υποψήφιους – ακόμη και νέους χωρίς εμπειρία

Επιλέγουμε 3 υποψήφιους – ακόμη και νέους χωρίς εμπειρία – για να καλύψουμε τις νέες διαφημιστικές εκστρατείες του 2019/2020 – Λευκωσία

Ο ιδανικός υποψήφιος ξεχωρίζει για μια ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα, για καλές διαπροσωπικές και ομαδικές δεξιότητες, επίσης και για το πνεύμα της καινοτόμας επιχειρματικότητας του.

Η θέση προσφέρεται για πλήρης ή μερική απασχόληση, δίδεται επίσης και πιστοποιημένη εκπαίδευση για τον πελάτη, που αφορά στρατηγικές μάρκετινγκ και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Ευέλικτο ωράριο για φοιτητές, που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. 

Στείλτε αμέσως το βιογραφικό σας σημείωμα: Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανάγκες της Εταιρείας, θα λάβουν τηλεφώνημα από το HR σε λίγες μέρες για να οργανώσουν μια πρώτη συνέντευξη.

Email: vacancies2019hr@gmail.com

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA