AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Ζητείται Γραμματέας Ιατρού

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Ζητείται Γραμματέας Ιατρού – Λευκωσία

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη γραμματέα ιατρού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχέδιο υπηρεσίας
Κριτήρια επιλογής
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου ή στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Λεωφόρος Ακροπόλεως 32
2006 Στρόβολος, Λευκωσία
Φαξ: 22511870

Αιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν όλες τα ζητούμενα δικαιολογητικά ή δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα προσόντα, δεν θα αξιολογούνται περαιτέρω.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA