AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε.) Μέσα Γειτονιάς: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε.) Μέσα Γειτονιάς: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε.) Μέσα Γειτονιάς δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Πτυχιούχου Δασκάλου ή Νηπιαγωγού για τις ανάγκες των Παιδικών Λεσχών.

Καθήκοντα και ευθύνες δασκάλου / νηπιαγωγού:

  1. Προστασία και απασχόληση των παιδιών ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών, βοήθεια στην μελέτη των σχολικών εργασιών
  2. Προγραμματισμός, τήρηση αρχείου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Απαιτούμενα προσόντα δασκάλου / νηπιαγωγού:
(α) Πτυχίο Επιστήμες Αγωγής (προδημοτικής ή δημοτικής)
(β) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Υγείας, θα ζητηθούν μόνο από το άτομο που θα επιλεγεί
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
(ε) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πληροφορίες:
(1) Μέρες εργασίας Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (Αύγουστος κλειστά)
(2) Ωράριο 1:00μμ μέχρι 5:00 μμ ή περισσότερο αναλόγως των αναγκών
(3) Αμοιβή €6 ανά ώρα, καταβάλλονται εισφορές στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παρέχεται ετήσια άδεια 21 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν επιστολή ενδιαφέροντος με βιογραφικό, επισυνάπτοντας αντίγραφα προσόντων, ως αναφέρεται πιο πάνω, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12μ. στο Σ.Κ.Ε Μέσα Γειτονιάς στην διεύθυνση Μοδέστου Παντελή 34, 4003 Μέσα Γειτονιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25723209, κα Ανθή Καρατάου.
Σ.Κ.Ε ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA