AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

Elincou Diagnostics Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λευκωσία

Η Elincou Diagnostics Ltd, μια αξιόπιστη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα του ιατροτεχνολογικού και επιστημονικού εξοπλισμού και προϊόντων, ζητεί άτομα με υψηλή υποκίνηση για τη θέση Βοηθού Αποθήκης για το Τμήμα Αποθήκης

Καθήκοντα:

 • Παραλαμβάνει, ελέγχει και ταξινομεί εμπορεύματα
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές, πελάτες και διανομείς
 • Διαχειρίζεται και επιλύει περιστατικά τα οποία μπορεί να αφορούν στην παράδοση των προϊόντων της εταιρείας
 • Προετοιμάζει τις παραγγελίες για διανομή σύμφωνα με τις οδηγίες
 • Παραδίδει έγκαιρα τις παραγγελίες σε πελάτες
 • Διαχειρίζεται επιστροφές σύμφωνα με τους κανόνες του τμήματος

Προσόντα:

 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις Η/Υ
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ηθική και Εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Κατοχή άδειας οδήγησης
 • Δύο χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο
 • Πτυχίο σε σχετικό κλάδο (π.χ. Logistics) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση του προγράμματος SAP Business One θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hr@elincou.com.cy    με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA