Ζητείται αδειούχος νοσοκόμα για ημερήσια εργασία σε κλινική.

Email Address: andreasmatheou@hotmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”