AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

PG Atlas Building Management: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λεμεσός

Γραμματειακός λειτουργός

Προσόντα:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση ρωσικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Καλή γνώση Η/Υ (word/office, outlook, excel) . Στοιχειώδεις γνώσεις λογιστικής θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
  • Υπεύθυνη και οργανωτική προσωπικότητα, ικανή να δουλέψει ανεξάρτητα αλλά και ως μέλος μιας ομάδας
  • Δεξιότητες επικοινωνίας, προσωπικότητα με ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Δεν απαιτείται προηγούμενη πείρα.

Καθήκοντα και ευθύνες:

  • Εκτέλεση γενικών γραμματειακών και λογιστικών καθηκόντων ( διαχείριση γραφείου, τηλεφωνήματα, έκδοση τιμολογίων, προσφορών, αποδείξεων, εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνία με συνεργάτες)
  • Οργάνωση και τήρηση αρχείου
  • Ετοιμασία τυποποιημένων επιστολών και αποστολή τους
  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο maria@pgatlas.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”   

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17/9/19

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA