AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για απασχόληση δυο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο έξι (6) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι (6) μήνες, για εκτέλεση καθηκόντων Λογιστή στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΡΙΚ.
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στα 1865,62 Ευρώ μηνιαίως.
Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(Α) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
ή
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική, Οικονομικά.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλος σε ένα από τα πιο πάνω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών αποτελεί πλεονέκτημα.
(Β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
(Γ) Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
(Δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.
(Ε) Έναρξη εργοδότησης 15 Οκτωβρίου 2019

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Λογιστή στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΡΙΚ» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-314050), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση andreas.iosif@cybc.com.cy όχι αργότερα από την 23/09/2019.

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA