AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Ψυχολόγος

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Ψυχολόγος – Λευκωσία

Ο Αντικαρκινικός  Σύνδεσμος  Κύπρου ζητά αιτήσεις από ενδιαφερόμενους,   για  πλήρωση θέσης Ψυχολόγου  στην επαρχία Λευκωσίας.

Κύρια Καθήκοντα

Εφαρμόζει εξειδικευμένες ψυχoδιαγvωστικές μεθόδους και ψυχoθεραπευτικές προσεγγίσεις  σε ασθενείς με καρκίνο  και στις  oικoγέvειες  τους ή σε άτομα και ομάδες πoυ  παραπέμπεται σ’ αυτόν/αυτή και προσφέρει, μέσα  στα πλαίσια της Ανακουφιστικής Φροντίδας (Palliative Care),  ψυχολογική  υποστήριξη.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία, διάρκειας δυο  τουλάχιστον  χρόνων,  που  να  περιλαμβάνει  και  πρακτική άσκηση 1000 ωρών
  • Σε περίπτωση συνεχούς προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακό τίτλο στην Κλινική Ψυχολογία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε χρόνων που να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 1000 ωρών
  • Εγγεγραμμένος ως Ψυχολόγος δυνάμει του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κατέχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office)
  • Άδεια Οδήγησης
  • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση τη 5ήμερη εβδομάδα εργασίας.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται  μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, 2019.

 

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. 22  446222  Fax:  22 316822

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA