AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται ευχάριστες προσωπικότητες

Ζητούνται ευχάριστες προσωπικότητες – Λευκωσία

Ζητούνται ευχάριστες δυναμικές προσωπικότητες με όρεξη για εργασία στο τομέα του Marketing

Προσόντα

  • Ευπαρουσίαστα άτομα
  • Δυναμικές προσωπικότητες
  • Ευχέρεια λόγου
  • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας (Αγγλικά θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν)

Καθήκοντα

  • Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών
  • Ικανότητα προώθησης προϊόντων
  • Τυπικότητα στο ωράριο εργασίας

Πενθήμερη εργασία – Μισθός ανάλογος προσόντων

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 1GroupElite1@gmail.com

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA