AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου

Polykarpou HRD: Ζητείται Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου – Λεμεσός

Η εταιρεία Polykarpou HRD εκ μέρους του πελάτη της, εταιρείας συστημάτων σκίασης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου στον Αγ. Συλά.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Χειρισμός Λογιστικού συστήματος εταιρείας (καταχώρηση εγγραφών)
 • Ετοιμασία δηλώσεων Κοινωνικών ασφαλίσεων, ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις και πληρωμές (όπως έκτακτη εισφορά, Άμυνα , PAYE)
 • Διαχείριση χρεωστών και πιστωτών
 • Προετοιμασία αναφορών για την διεύθυνση
 • Λοιπές εργασίες λογιστηρίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή ισότιμο προσόν σε θέματα λογιστικής
 • Εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο τουλάχιστον 5 έτη
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια υπεύθυνη θέση τουλάχιστον 2 έτη
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Οργανωτικές ικανότητες και πρωτοβουλία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για την θέση πρέπει να υποβάλλονται μέσω email: 
eleni.hrd@primehome.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δε θα αξιολογηθούν.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA