AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πελέτικο Λτδ: Θέση Εργασίας

Πελέτικο Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Αποθηκάριος (Πρώτων Υλών και Υλικών Συσκευασίας)

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χρωμάτων, βερνικιών και δομικών υλικών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει στέλεχος με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα για τη θέση του Αποθηκάριου Πρώτων Υλών και Υλικών Συσκευασίας στην Αποθήκη Λευκωσίας, στα Λατσιά.

Γενικά καθήκοντα και ευθύνες

Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή, έλεγχο, αποθήκευση και διατήρηση των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας της αποθήκης στη Λευκωσία.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου/Τεχνικής Σχολής
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Γνώση χειρισμού Περονοφόρου Οχήματος (Forklift)
  • Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akamoudis@peletico.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 27/9/2019.

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ, Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία

Τηλ. 22482265

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA