AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέσεις Εργασίας

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμεί να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση, Κοινωνικούς Συνοδούς, για άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Άδεια οδήγησης
  • Ευαισθητοποιημένη προσέγγιση προς τα άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία
  • Ικανότητες επικοινωνίας, συνηγορίας, στήριξης, παρακίνησης, έμπνευσης και ενδυνάμωσης ατόμων με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία.
  • Η υποστήριξη ατόμου με οπτικοακουστική αναπηρία προϋποθέτει γνώση της νοηματικής γλώσσας.

Οι Κοινωνικοί Συνοδοί θα μεταφέρουν/συνοδεύουν με ασφάλεια άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, τραπεζικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις, ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης και άλλους χώρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου.

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ιδιόχειρες αιτήσεις, επισυνάπτοντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά, που φανερώνουν τα προσόντα τους, μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη διεύθυνση:

Γενικό Γραμματέα ΠΟΤ
Τ.Θ. 23511
1684 Λευκωσία.
Ε-mail: pot@logos.cy.net   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν την αίτησή τους προσωπικά στα γραφεία της ΠΟΤ, που βρίσκονται στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία (1ος Όροφος)

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA