AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΕΟΚ: Θέση Εργασίας

ΔΕΟΚ: Θέση Εργασίας – Πάφος

Η ΔΕΟΚ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Συνδικαλιστικού Στελέχους με τοποθέτηση στο επαρχιακό γραφείο Πάφου.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: οικονομικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Πολιτικές επιστήμες, Νομικά, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 16 και πάνω. Τριετής γενική εργασιακή πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:

  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Καλή γνώσω της αγγλικής γλώσσας
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που κατέχουν τα προσόντα θα παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση και σε συνέντευξη.

Τα βασικά καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης είναι να επισκέπτεται, οργανώνει, στηρίζει και επιλύει προβλήματα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Επίσης, θα πρέπει να διαπραγματεύεται όρους απασχόλησης και συλλογικές συμβάσεις καθώς και να εκπροσωπεί την Οργάνωση σε τριμερή σώματα ή άλλους οργανισμούς.

Εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση εργασίας η οποία περιλαμβάνει εξαιρετικούς όρους και συνθήκες εργασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά πατώντας εδώ  μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22872194 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@deok.org.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Υποβολή Αίτησης εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA