AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός

Il Bagno Ltd: Ζητείται Οδηγός – Λευκωσία

Οδηγός

Η εταιρεία Il bagno ltd, ζητά να προσλάβει Οδηγό με βάση την  Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

  • Παραλαβή και φόρτωση εμπορευμάτων
  • Παράδοση εμπορευμάτων σε πελάτες
  • Βοήθεια στην ετοιμασία παραγγελιών

Κύρια Προσόντα

  • Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητα σωστής επικοινωνίας με πελάτες , προμηθευτές και συναδέλφους
  • Συνέπεια και υπευθυνότητα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email:

Ilbagno_cyprus@hotmail.com

Τηλ: 95787173

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση 
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA