AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Καφεκοπτείον Γ. Χαραλάμπους: Θέση Εργασίας

Καφεκοπτείον Γ. Χαραλάμπους: Ζητείται Διανομέας – Λευκωσία

Το Καφεκοπτείον Γ. Χαραλάμπους ζητεί να προσλάβει άμεσα:

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Ετοιμασία και μεταφορά προϊόντων και διαφόρων υλικών της εταιρείας με φορτηγό όχημα της εταιρείας καθώς επίσης και παράδοση παραγγελιών σε πελάτες.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού φορτηγού οχήματος
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν
  • Λευκό ποινικό μητρώο.

Απολαβές

Οι απολαβές θα καθοριστούν από τα προσόντα και πείρα

Αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις να υποβληθούν τηλεφωνικά στο 22396104 ή με email στο   HR@gcharalambous.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 23/09/2019

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA