AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εργάτης/ Εργάτρια Παραγωγής

Agromedica Ltd: Ζητείται Εργάτης/ Εργάτρια Παραγωγής – Λάρνακα

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργοστασίου.
  • Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των μηχανημάτων.
  • Προσπαθεί για την βελτίωση της παραγωγικότητας του εργοστασίου.
  • Διατηρεί καλές σχέσεις με όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας.

Άλλες υπευθυνότητες, όπως αυτές ορίζονται από τις διαδικασίες της εταιρείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΙΡΑ

  • Απόφοιτος Λυκείου, κατά προτίμηση Τεχνικής Σχολής.
  • Προηγούμενη Πείρα και Επαγγελματική Άδεια θα θεωρηθούν σαν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Γνώση και άδεια χρήσης περονοφόρου (fork Lift)
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Προσφέρεται γενναιόδωρο πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη Λαπαθιώτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: execution@agromedica.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA