AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΡΙΚ: 6 Θέσεις Εργασίας

ΡΙΚ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) Δημοσιογράφων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για περίοδο έξι (6) μηνών, (Μισθωτοί Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου), με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι (6) μήνες. Θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Συντάκτη (Κλ. Α4, Α7).
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α4 μειωμένο κατά 10% βάσει των μέτρων εξυγίανσης των Δημόσιων Οικονομικών, ήτοι μικτός μισθός: 1270,92 Ευρώ.
Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα, σε σύστημα βάρδιας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου (περιλαμβανομένων Σαββατοκυρίακων και αργιών).

Περισσότερα εδώ

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και
εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.riknews.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση «Δημοσιογράφου στο Τμήμα Ειδήσεων και Επικαίρων του ΡΙΚ» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-314050), ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο andreas.iosif@cybc.com.cy , όχι αργότερα από την 18/9/2019Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA