AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Ambrosia Oils (1976) Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λάρνακα

Η Ambrosia Oils (1976) Ltd σήμερα πρωταγωνιστεί στην Κυπριακή αγορά στον τομέα της διύλισης λαδιού και παραγωγής προϊόντων μαργαρίνης. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή έτοιμων σαλάτων & σαλτσών αλλά και βιοκαυσίμων.

Η εταιρεία ζητά να προσλάβει ένα άτομο για τα κεντρικά γραφεία της στη Λάρνακα για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΒΟΗΘΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Επεξεργασία πληροφοριών μέσω λογισμικού συστήματος (ERP)
 • Καταχώρηση τιμολογίων αγορών, εξόδων, εισαγωγών και πωλήσεων
 • Καταχώρηση παραγωγής, εισπράξεων, πληρωμών & άλλων λογιστικών πράξεων
 • Συμφωνία λογαριασμών Τραπεζών
 • Ετοιμασία δήλωσης ΦΠΑ
 • Έλεγχος και επεξεργασία λογαριασμών πιστωτών
 • Αρχειοθέτηση και εύρυθμη λειτουργία γραφείου
 • Οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί από τον άμεσο του προϊστάμενο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα λογιστικής (LCCI intermediate/higher)
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εργαλείων MS Office.
 • Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και Εχεμύθεια.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.

Γνώση λογισμικών συστημάτων (ERP)  θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων καθώς επίσης και άλλα ωφελήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στο jobsfinance@ambrosia.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι και τις 29/09/2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA