AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Τίτλος: Ωρομίσθιος Αχθοφόρος / Κλητήρας

Αρ. θέσεων: Μία (1)

Κατηγορία: Ωρομίσθιο Προσωπικό

Μισθολογική τοποθέτηση: Ε5/Ε6

Περισσότερα εδώ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/ Κλητήρα στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Ο μισθός της θέσης είναι στην κλίμακα Ε5. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή να παραδοθούν στα γραφεία της ΑΑΕΚ σε έντυπη μορφή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:30μ.μ. 

Περισσότερα εδώ