AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Γραφείου

Αλλαντικά Γρηγορίου: Ζητείται Υπεύθυνος Γραφείου – Λεμεσός

Καθήκοντα

Το άτομο που θα προσληφθεί θα έχει την γενική ευθύνη για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του γραφείου της εταιρείας στη Λεμεσό. Θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και επίβλεψη του προσωπικού του γραφείου, την μισθοδοσία του προσωπικού και τη διαχείριση των αρχείων της εταιρείας.

Προσόντα

  • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική ή άλλο συναφή κλάδο
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Γνώση Λογιστικής
  • Εμπειρία στην διοίκηση προσωπικού
  • Εμπειρία χρήσης λογιστικών προγραμμάτων
  • Πολύ καλή γνώση του MS Office και ειδικά του Excel
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Απολαβές

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Ταμείο Προνοίας, 13° και 14° μισθό.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην πιο κάτω διεύθυνση:
info@grigoriou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  / Φαξ: 25392208 / Τηλ.: 25393238

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε. ΛΤΔ, Τ.Θ. 51649 CY-3507, Λεμεσός

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας, θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA