AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γεωπόνος

Christodoulos Farm Ltd: Ζητείται Γεωπόνος – Αμμόχωστος

Γεωπόνος – Ειδικό στις Υδροπονικές καλλιέργειες

Ευθύνες:

  • Επικοινωνία με την διεύθυνση για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς, με την δημιουργία σχεδίου καλλιέργειας.
  • Μελέτη για την ποιότητα του νερού καλλιέργειας και των αδρανών υποστρωμάτων.
  • Πρόβλεψη καιρικών συνθήκων και άλλων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την
   παραγωγή.
  • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγησή των εργατών, για τον καλύτερο τρόπο διατήρησης
   των φυτών.
  • Διασφάλιση  μιας περιβαλλοντικής πολιτικής.
  • Εντοπισμός και πρόληψη ασθενειών στα φυτά με ή χωρις την χρήση λιπασμάτων.
  • Διενεργεί ελέγχους για την διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής.
  • Δημιουργία αρχείου, καταγραφή των συσκευασμένων προϊόντων και ακολούθως αναφορά στην
   διεύθυνση.
  • Καθοδήγηση για την διαλογή και συσκευασία των προϊόντων.
  • Προώθηση της ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία με κατεύθυνση την φυτική παραγωγή.
  • Εγγεγραμμένος στο μητρώο Γεωπόνων.
  • Kαλή γνώση Ελληνικής/Αγγλικής γλωσσάς.
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο τομέα της Γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Κάτοικος επαρχίας Αμμοχώστου
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel)
  • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
  • Δυναμική προσωπικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για καθοδήγηση εργατών σε χειρωνακτικές
   εργασίες και δημιουργία ομαδικού πνεύματος
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού διάφορων λιπασμάτων και συστήματος υδροπονίας.
  • Αγάπη για την φύση
  • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
  • Ηθική και εχεμύθεια

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο email: accounts@christodoulosfarm.com,
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 99372141.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA