AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

Διευθυντής/τρια  Καταστήματος

Στους φούρνους Ζορμπά αναζητούμε υπεύθυνα άτομα για τη θέση του Διευθυντή/τριας Καταστήματος τα οποία θα οργανώνουν και θα επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες όλων των τμημάτων: αρτοποιείου, μαγειρείου, ζαχαροπλαστείου & Coffee Berry.

Κύρια καθήκοντα

 • Επίβλεψη και καθοδήγηση υφιστάμενου προσωπικού και εκπαίδευση νεοεισερχόμενου προσωπικού
 • Διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. προσλήψεων, αδειών, αξιολογήσεων – απόδοσης,εκπαίδευσης κτλ.)
 • Επίλυση παραπόνων/προβλημάτων προσωπικού και πελατών
 • Καταγραφή αποθεμάτων, ετοιμασία παραγγελιών καιέλεγχος παραλαβών
 • Διεξαγωγή ελέγχων και εξασφάλιση ζητημάτων ασφάλειας και υγείας και ποιότητας των προϊόντων
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων προϋπολογισμού του καταστήματος

Προσόντα

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εστίασης ή λιανικού εμπορίου
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και συστημάτων
 • Εξοικείωση με δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs)

Επιθυμητές δεξιότητες

 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Στοχοθεσία και Επίτευξη στόχων
 • Στρατηγική σκέψη και Αποφασιστικότητα
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Κατανόηση αριθμητικών και στατιστικών αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και άμεσης Eπίλυσης προβλημάτων

Προσφέρουμε: Ελκυστικό πακέτο απολαβών, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας κ.α.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας επικοινωνήστε στο: hr@zorbas.com.cy αναφέροντας τον ΚΩΔΙΚΟ: MNGRW – ANERGOSJOBS.COM

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA