Εμπειρία στο θέμα του φρέσκου ψαριού τουλάχιστον 1 χρόνο.