AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ερευνητές/ Ερευνήτριες για Τηλεφωνικό Κέτρο

Cypronetwork Consultancy Group: Ζητούνται Ερευνητές/ Ερευνήτριες για Τηλεφωνικό Κέτρο – Λεμεσός

Ζητούνται άτομα από τη Λεμεσό για επάνδρωση Τηλεφωνικού Κέντρου

Γενικά καθήκοντα και ευθύνες

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις με τη χρήση του Τηλεφωνικού Κέντρου της Εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Άριστη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Σοβαρότητα και Αξιοπιστία
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα επικοινωνίας

Απολαβές: Ανά ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ή ανά ώρα αναλόγως περίπτωσης

Ωράριο εργασίας: 9:00 – 13:00 ή 16:00 – 20:30

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε στο 25690114 ή αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: lim.research@cypronetwork.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA