AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

Christakis Agathangelou Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Christakis Agathangelou Ltd με έδρα την Λευκωσία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων από το 1976 με μεγάλο κύκλο εργασιών σε Κύπρο και εξωτερικό , ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση βοηθού αποθήκης.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Απόφοιτος λυκείου.
  • Άδεια οδήγησης.
  • Γνώση χειρισμού περονοφόρου (Fork Lift) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα..
  • Ευχάριστη προσωπικότητα.
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα

  • Οργάνωση, τακτοποίηση, καθαριότητα, ομαλή λειτουργία αποθήκης.
  • Παραλαβή προμηθειών.
  • Ετοιμασία παραγγελιών.
  • Φόρτωση, εκφόρτωση εμπορευμάτων.
  • Άλλες εργασίες αποθήκης.

Απολαβές

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προηγούμενης πείρας.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα εργάζεται  σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον και θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο.

Αιτήσεις

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι 28/09/2018 μέσω ταχυδρομείου ή email στα γραφεία τηςεταιρείας και είναι εμπιστευτικά.

Τα βιογραφικά αποθηκεύονται  για χρονικό διάστημα 2 μηνών και μετά καταστρέφονται.
Τ.Θ: 21675, 1722 Λευκωσία
Τηλ.: 22877822
Email: marinos@agathangelou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA