AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Παραγωγής (Τμήμα Συσκευασίας)

Α. Μιντίκκης Φάρμα Λτδ: Ζητείται Βοηθός Παραγωγής (Τμήμα Συσκευασίας) – Λευκωσία

Καθήκοντα

  • Μεταφορά – προετοιμασία πρώτων υλών
  • Διαχείριση και εκτέλεση συνταγών κρεατο-παρασκευασμάτων
  • Παρακολούθηση της ορθής λειτουργείας των γραμμών παραγωγής και καταγραφή των δεδομένων παραγωγής
  • Γενικές εργασίες για την προετοιμασία των μηχανημάτων και των υλικών παραγωγής

Προσόντα

  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση δεν είναι απαραίτητη.

Μισθός και ωφελήματα αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Αποτείνεστε γραπτώς στο email mintikkis@mintikkis.com.cy με τίτλο με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA