AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέση Εργασίας

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Ψυχολόγος – Παραλίμνι

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Ψυχολόγου, μερικής απασχόλησης, στο Επαρχιακό Γραφείο του Συνδέσμου στο Παραλίμνι.

Θα έχει ως κύρια ευθύνη την υλοποίηση των στόχων της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας. Θα προσφέρει ατομική και ομαδική ψυχολογική στήριξη και θα πρέπει να αξιολογεί, να δημιουργεί και να υλοποιεί πλάνο ψυχολογικής υποστήριξης για τους ασθενείς και τις οικογένειες που φροντίζει ο ΠΑΣΥΚΑΦ.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

  • Πτυχίο αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στον Κλάδο Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, διάρκειας δύο τουλάχιστον χρόνων
  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
  • Αρίστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Αρίστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office)
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και εχεμύθεια
  • Άδεια Οδήγησης

Προηγούμενη πείρα με ασθενείς που βίωσαν καρκίνο ή άλλων χρόνιων παθήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA