AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λευκωσία

Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο για τη θέση του Διοικητικού Λειτουργού για το τμήμα κλιματιστικών της εταιρείας.

Κύρια Καθήκοντα

 • Έλεγχος αποθεμάτων και καταχώρηση παραγγελιών στον προμηθευτή.
 • Διαχείριση διαδικασίας φορτώσεων.
 • Συντονισμός με το Κέντρο Διανομής για την έγκαιρη παράδοση προϊόντων στους πελάτες.
 • Χρήση του μηχανογραφικού συστήματος για διεκπεραίωση των εργασιών.
 • Επικοινωνία με πελάτες, έκδοση τιμολογίων και διαχείριση εισπράξεων.

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικότητας.
 • Γνώσεις Λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας τη θέση, στο hr@epiphaniou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ή φαξ: 22431534. Παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική  Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.